Persbericht

Bilaterale ontmoeting met Tom Vilsack, minister van Landbouw van de Verenigde Staten

Op woensdag 3 november heeft de minister van Landbouw, David Clarinval, in het Egmontpaleis de Amerikaanse minister van Landbouw, de heer Tom Vilsack, ontmoet. Zij bespraken de uitdagingen waarmee de landbouw in de toekomst zal worden geconfronteerd.

Van meet af aan benadrukten zij het belang van de instandhouding van een doeltreffende en constructieve samenwerking tussen België en de Verenigde Staten. Voorts bespraken zij de sterke en nauwe betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, de grootste importeur en exporteur van agrovoedingsproducten.

Zij bespraken ook kwesties in verband met klimaatdoelstellingen, die een kans zouden moeten bieden voor een productief en milieuvriendelijk landbouwmodel. Zo werd de verbintenis van België vermeld om zijn broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen. Om dit te bereiken waren de twee landbouwministers het erover eens dat het noodzakelijk is zich te concentreren op belangrijke technologische innovaties in de landbouwsector. Daartoe verwees Tom Vilsack naar het Amerikaanse project inzake landbouwinnovatie voor het klimaat. De twee ministers bespraken ook de toekomst van biobrandstoffen, het gebruik ervan en de initiatieven die in dit verband worden genomen.

Ten slotte bood deze bijeenkomst minister Clarinval de gelegenheid de Belgische landbouw voor te stellen als centrale motor van onze economie.

David Clarinval, minister van Landbouw: "Goede, doeltreffende en duurzame betrekkingen met de Verenigde Staten zullen ons in staat stellen het Europese landbouwbeleid in de wereld te consolideren en de uitdagingen van de landbouw van morgen beter aan te gaan”.