Persbericht

David Clarinval tevreden met handhaving “nulbijdrage”-maatregel door regering

Gisteren heeft de regering besloten maatregelen te nemen om de regelingen inzake verminderingen sociale zekerheidsbijdragen te harmoniseren en te vereenvoudigen.

Ter herinnering: tussen het eerste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 hebben niet minder dan 2.195 nieuwe werkgevers gebruik gemaakt van de "nulbijdrage”-maatregel, waardoor het aantal werkgevers aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 is gestegen tot 52.556 (sinds de introductie van de maatregel in 2016). Deze stijging toont het belang aan van de maatregel voor de Belgische kmo's en dit is nog duidelijker in de context van de relance. Deze maatregel, die zelfstandigen helpt een eerste werknemer aan te werven, heeft een positief effect op de economie aangezien en de creatie van nieuwe jobs. De handel, horeca, bouwnijverheid, gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten zijn de sectoren die het meest van deze maatregel gebruik hebben gemaakt.

Daarom heeft de regering besloten deze maatregel permanent te maken. Er zijn aanpassingen aangebracht om de toepassing ervan te verbeteren en het misbruik ervan te beperken. Het bedrag van de vermindering voor de eerste werknemer wordt immers beperkt tot 4000 euro per kwartaal vanaf 1 januari 2022, wat overeenstemt met een salaris van € 5000. Met deze beperking zal de overgrote meerderheid van nieuwe werkgevers een volledige vrijstelling blijven genieten. Bovendien zal deze beperking niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Bovendien, en dit was van fundamenteel belang voor de minister van kmo’s, blijft de vrijstelling "levenslang" en dus zonder beperking in de tijd geldig! Ten slotte zullen ook diverse technische aanpassingen helpen om misbruik tegen te gaan en de maatregel te verduidelijken.

David Clarinval, minister voor Zelfstandigen en kmo's, onderstreept dat "ik tijdens de begrotingsonderhandelingen heb gestreden voor het behoud en de verbetering van de "nulbijdrage"-maatregel. Het is een essentiële maatregel om het scheppen van banen te vergemakkelijken en onze economie te ontwikkelen, met name in een context van steun voor zelfstandigen en de relance. Ik ben tevreden dat de maatregel voor onze zelfstandigen en kmo's permanent wordt gemaakt”.