Persbericht

Minister David Clarinval is blij met de belangrijke vooruitgang van de jobcreatie dankzij de “nulbijdrage”-maatregel : +16,3% werkgevers hebben er tussen 2021 en 2022 gebruik van gemaakt!

Ter herinnering, de “nulbijdrage”-maatregel stelt sinds 1 januari 2016 elke werkgever die zijn eerste werknemer aanwerft onbeperkt in de tijd vrij van de sociale werkgeversbijdragen gelinkt aan deze aanwerving. Sinds het eerste kwartaal van 2022 is het bedrag van de vermindering van sociale werkgeversbijdragen beperkt tot 4 .000 € per kwartaal. De maatregel biedt ook bijkomende bijdrageverminderingen voor de 2de tot de 6de aanwerving. Vandaag is minister Clarinval tevreden met de evolutie van de cijfers verbonden met deze maatregel.

Tussen het 2de kwartaal van 2021 en dat van 2022 is het aantal werkgevers dat gebruik maakte van de “nulbijdrage”-maatregel immers toegenomen met 16,3%: het gaat dus om 9.375 meer werkgevers die genoten hebben van de maatregel om te komen tot 66.941 werkgevers aan het einde van het 2de kwartaal van 2022. De cijfers tonen aan dat de toename in het Brussels Hoofdstedelijk gewest met 18,1% het meest uitgesproken was, op de voet gevolgd door Vlaanderen (+16,1%) en Wallonië (+15,7%).

Onderstaande tabel toont de uitsplitsing van het aantal werkgevers dat gebruik maakte van de “nulbijdrage”-maatregel naar gewest en de evolutie ervan tussen het 2de kwartaal van 2021 en dat van 2022.

Aantal werkgevers dat gebruik heeft gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel naar hun plaats van vestiging

 

 

In de praktijk zijn het vooral de volgende sectoren die gebruik hebben gemaakt van deze maatregel: de handelssector, de bouwsector, de sector van de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten en de horeca. In deze vier sectoren zien we een aanzienlijke toename van het aantal werkgevers dat gebruik heeft gemaakt van deze maatregel.

In de horeca zien we een toename met +29,9 %, in de handelssector met +14,8 %, in de bouwsector met +13,6 % en in de sector van de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten met +11,7 %. Onderstaande tabel bevat preciezere cijfers.

 

Aantal werkgevers dat gebruik heeft gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel naar hun activiteitensector

 

Tot slot, en zoals wordt aangetoond in onderstaande grafiek, heeft de trimestriële evolutie van het aantal werkgevers dat geniet van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de 1ste aanwerving, een toename gekend van +1.498 werkgevers tussen het 1ste en het 2de kwartaal van 2022, of een toename met 2,3%. Dat is dus een trage evolutie, maar nog steeds een evolutie die we elk jaar vaststellen, en dit ondanks de herhaalde crisissen waarmee de werkgevers geconfronteerd werden.

 

Evolutie van het aantal werkgevers dat gebruik heeft gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel

 

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en KMO’s, benadrukt het volgende: “Sinds de invoering ervan is de “nulbijdrage”-maatregel een belangrijke maatregel voor jobcreatie bij zelfstandigen. Zij laat immers toe de werkgevers te ondersteunen die hun onderneming willen ontwikkelen door een eerste werknemer aan te werven. Als we naar de cijfers kijken, mogen we blij zijn dat we ervoor gestreden hebben om deze maatregel te behouden.”