Beleid

Persbericht

Gezien het ontbreken van een begroting en de verslechtering van de internationale economische situatie, liggen de begrotingsresultaten voor 2019 in lijn met de verwachtingen

Zij geven aan dat het begrotingstekort -1,8% van het bbp bedraagt. In reële termen komt dit neer op een tekort van 8,7 miljard euro voor het land als geheel en dit is als volgt opgesplitst: 7,17 miljard voor Entiteit I (federale Staat) en 1,56 miljard voor Entiteit II (Gemeenschappen, Gewesten en lokale overheden).De schuld op haar beurt bedraagt 99,4% van het bbp. Dit is de eerste keer in acht jaar dat het onder de symbolische grens van 100% is gezakt.In termen van fiscale ontvangsten bedraagt…
Fotogalerij

12th European Space Conference

Persbericht

België en Luxemburg bevestigen opnieuw hun steun aan de Stichting Biermans-Lapôtre

Op dinsdag 17 december 2019 hebben het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk België en de Stichting Biermans-Lapôtre Foundation een overeenkomst getekend om de steun van de twee landen aan de Stichting de Biermans-Lapôtre te verlengen. De Stichting is de thuisbasis van de Belgische en Luxemburgse studenten in de Cité Internationale Universitaire de Paris. De overeenkomst werd ondertekend in Brussel door de heer David Clarinval, Belgisch Vice-eersteminister belast met Wetenschapsbeleid, de…
Fotogalerij

Bezoek aan het centrum in Redu

Persbericht

België versterkt zijn leidende positie in ruimtevaartbeleid

Clarinval ESA BEGOV
De ministerraad van het Europees Ruimteagentschap (ESA) komt op woensdag 27 en donderdag 28 november samen in Sevilla. De 22 lidstaten, waaronder België, zullen de budgettaire keuzes en het ruimtevaartprogramma voor de periode 2020-2024 goedkeuren. David Clarinval, de Minister van Wetenschapsbeleid, zal België vertegenwoordigen op deze bijeenkomst die belangrijk is voor ons land en onze toonaangevende spelers in deze sector. Voor onze bedrijven in deze sector zijn de gevolgen van het ESA…
Persbericht

Bijkomend element pleit voor snelle vorming van federale regering met volheid van bevoegdheden

David Clarinval
Federaal minister van Begroting David Clarinval heeft woensdag kennis genomen van het rapport van de Europese Commissie omtrent het ontwerpbegrotingsplan ("Draft Budgetary Plan") dat België in oktober indiende. Ter herinnering, dit document bevat de begrotingsplannen van elke Belgische entiteit voor volgend jaar. Minister Clarinval neemt akte van het feit dat de Commissie nog steeds van mening is dat de globale begroting van ons land, bij ongewijzigd beleid, een "risk of…
Achtergrond

Bezoek van FOD BOSA

Visite David Clarinval SPF BOSA
Deze namiddag de teams van de FOD BOSA ontmoet. Een FOD die verschillende transversale overheidsdiensten samenbrengt."Ik vond het belangrijk om de gemotiveerde vrouwen en mannen te ontmoeten die voor een efficiënte dienstverlening zorgen voor onze medeburgers".
Persbericht

Vooruitzichten bij ongewijzigd beleid tonen de noodzaak aan voor de snelle vorming van een regering met volheid van bevoegdheden

Federaal minister van Begroting David Clarinval heeft donderdagochtend kennis genomen van de economische vooruitzichten van de Europese Commissie voor de Lidstaten voor de periode 2019-2021. De Commissie bevestigt een vertraging van de groei in de meeste Europese landen. Dit hangt samen met de huidige internationale onzekerheden, waaronder de gevolgen van de Brexit. Bij ongewijzigd beleid verwacht de Commissie voor ons land een begrotingstekort van 2,3% van het bbp in 2020, ofwel bijna 11…
Persbericht

Voorlopige twaalfden: shutdown wordt vermeden, maar minister Clarinval betreurt het ontbreken van een voorafgaand debat over de verpleegsector.

De wet tot opening van de voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2019 is eindelijk in de Kamer gestemd en zal deze donderdag worden ondertekend door de Koning, waardoor de shutdown wordt vermeden en de continuïteit van de Staat wordt verzekerd. Bovendien nam de federale minister van Begroting kennis van de stemming over het amendement dat voorziet in de oprichting van een fonds van € 67 miljoen voor de verpleegsector om tegen het einde van het jaar de aanwerving van…
Evenement

David Clarinval is benoemd tot Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken

Afgelopen zondag 27 oktober legde Mijnheer David Clarinval de eed af bij Zijne Majesteit, Koning Filip, als nieuw minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid. Hij vervangt Sophie Wilmès, die premier werd. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.