Persbericht

De Ministerraad heeft op voorstel van David Clarinval, de minister van Landbouw, besloten de varkenssector vrij te stellen van zijn bijdrage aan het Sanitair Fonds voor 2021

Op vrijdag 29 oktober heeft de ministerraad besloten de Programmawet van 29 maart 2012 te wijzigen om de varkenssector, die erkend is als crisissector, verder te ondersteunen. Deze sector zal nu worden vrijgesteld van de betaling van bijdragen aan het "Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten" voor het begrotingsjaar 2021.

De varkenssector bevindt zich in een bijzonder moeilijke situatie als gevolg van een combinatie van verschillende elementen:

  • de Afrikaanse varkenspest, die heeft geleid tot de sluiting van vele exportmarkten voor België. Sinds België zijn vrije status heeft teruggekregen, wordt er onderhandeld over de heropening van die markten;
  • de verspreiding van deze ziekte naar andere Europese landen, waardoor de Europese markt verzadigd raakt;
  • de maatregelen die zijn genomen in het kader van de COVID-19-crisis;
  • de stijgende energie- en diervoederprijzen.

Bijgevolg dalen de prijzen voor varkens, terwijl de kosten voor de varkenshouders stijgen.

Dankzij de erkenning van deze sector als crisissector kunnen varkenshouders nu al gebruik maken van betalingsfaciliteiten met betrekking tot hun sociale bijdragen. Het gaat om verzoeken om uitstel of vrijstelling van de bijdragen voor het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De vandaag aangekondigde maatregel heeft tot doel hen vrij te stellen van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor een geraamd bedrag van 3 miljoen euro, om de sector wat zuurstof te geven.

Minister David Clarinval: "Landbouwers in het algemeen en varkenshouders in het bijzonder moeten verder worden gesteund bij het aanpakken van de crises waarmee zij te maken krijgen. Alles moet in het werk worden gesteld om deze sector in moeilijkheden te helpen.”