Persbericht

Zelfstandigen die getroffen zijn door de crisis zullen recht hebben op 8 gratis sessies met een psycholoog

Zelfstandigen die getroffen zijn door de COVID-19-crisis en de gezondheidsmaatregelen kunnen gebruik maken van 8 volledig terugbetaalde sessies met een klinisch psycholoog. Hiertoe is een budget van 11 miljoen euro uitgetrokken en de maatregel is geldig tot 2021.

De tenlasteneming van de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg die door de Taskforce Kwetsbare Groepen wordt voorgesteld, is een feit! De minister van Zelfstandigen en kmo's David Clarinval en de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dienen deze vrijdagochtend hun gezamenlijk voorstel in bij de ministerraad voor psychologische ondersteuning van de zelfstandigen die getroffen zijn door deze lange en ongekende crisis.

Concreet zullen alle zelfstandigen, die door de crisis getroffen worden, in 2021 8 sessies met een klinisch psycholoog worden terugbetaald. Hiervoor zal een budget van 11 miljoen euro beschikbaar worden gesteld en er wordt momenteel een RIZIV-overeenkomst opgesteld waarin de praktische details van deze tussenkomst worden vastgelegd.

Voor minister Clarinval is dit een cruciale maatregel: "Naast de economische steun die we proberen te bieden, mogen we het psychologische aspect van de situatie niet verwaarlozen. De omvang en de duur van deze crisis zijn ongekend. De stress die het veroorzaakt, met name voor degenen wier levenswerk in gevaar komt, is enorm. Het heeft een impact op iedereen, zelfs op de meest mentaal weerbare mensen.”

Hij moedigt ook de zelfstandigen aan om van deze hulp gebruik te maken. "Voor veel zelfstandigen is het vragen om hulp ongebruikelijk. Hun levenswerk impliceert dat ze dit alleen of bijna alleen hebben opgebouwd, en het is in deze geest dat ze hun dagdagelijks leven beheren. Maar 2020 is anders dan andere jaren en het is belangrijk om gebruik te maken van de beschikbare steun en dit zonder al te veel te aarzelen".

Minister Clarinval is overigens blij met de uitstekende samenwerking met zijn collega, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, en zijn collega Karine Lalieux, verantwoordelijk voor de Taskforce Kwetsbare Groepen. Zij maakten deze noodzakelijke maatregel mogelijk.