Biografie

Persoonlijke gegevens

 • Geboren te Dinant op 10 januari 1976
 • Getrouwd en vader van 2 kinderen.
 • Woont te Bièvre.  

Huidige mandaten

 • Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing sinds 1 oktober 2020
 • Burgemeester van Bièvre sinds 1 januari 2001 (titelvoerend sinds 27 oktober 2019)
 • Voorzitter MR provincie Namen sinds november 2014

Politieke loopbaan

 • Vice-eersteminister van 1 december 2019 tot 30 september 2020
 • Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken van 27 oktober 2019 tot 30 september 2020
 • Voorzitter MR-Kamerfractie van 31 juli 2017 tot 27 oktober 2019
 • Federaal volksvertegenwoordiger van 2007 tot oktober 2019
 • MR-provincieraadslid (provincie Namen) van januari 2007 tot december 2007

Professionele loopbaan

 • (Mede)zaakvoerder sinds 1 januari 2005  
 • Parlementair medewerker voor de MR-fractie in het Waals parlement van november 1999 tot december 2004

 

Academisch parcours

 • Licentiaat in de economische, sociale en politieke wetenschappen, oriëntatie openbaar bestuur aan de Université Catholique de Louvain