Persbericht

David Clarinval : eindelijk zullen 17.326 meewerkende echtgenoten het minimumpensioen ontvangen!

Op donderdag 27 oktober werd tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetstonwerp goedgekeurd tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen voor wat betreft het minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten.

Het statuut van meewerkende echtgenoot wordt toegekend aan elke partner (getrouwd of wettelijk samenwonend) van een zelfstandige die effectief medewerking verleent aan zijn zelfstandige echtgenoot of partner (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar), van wie het persoonlijk inkomen uit een zelfstandige beroepsactiviteit niet hoger ligt dan 3.000 euro per jaar, en die geen persoonlijk inkomen heeft uit een activiteit als werknemer of ambtenaar of geen vervangingsinkomen dat persoonlijke rechten geeft inzake sociale zekerheid.

Het is pas vanaf 1 januari 2003 dat de meewerkende echtgenoten de verplichting hadden om zich aan te sluiten bij het mini-statuut waardoor zij rechten verkregen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering op basis van verminderde bijdragen. Vervolgens werden zij pas op 1 juli 2005 verplicht zich aan te sluiten bij het maxi-statuut voor zover zij geboren waren na 1 januari 1956. Veel meewerkende echtgenoten zijn dus pas vanaf 1 juli 2005 pensioenrechten beginnen opbouwen, of vanaf het moment waarop zij zich verplicht moesten aansluiten bij het maxi-statuut.

Door deze laattijdige opbouw van pensioenrechten, konden sommige meewerkende echtgenoten geboren tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1968 niet voldoen aan de voorwaarde om voldoende pensioenopbouwende loopbaanjaren gepresteerd te hebben (30 jaar) om het recht te openen op een berekening op basis van het minimumpensioen.

De maatregel die werd goedgekeurd door het Parlement, en die in werking zal treden voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2023, wijzigt zo voor deze meewerkende echtgenoten de referteperiode die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de toegangsvoorwaarde voor het minimumpensioen.

David Clarinval, de minister van Zelfstandigen en Landbouw, is tevreden dat het ontwerp in januari 2023 eindelijk concreet wordt: “We werken nu al maanden aan het dossier. Het is een belangrijke maatregel, omdat hij aan ten minste 17.326 “meewerkende echtgenoten” geboren tussen 1956 en mei 1968 (van wie de meerderheid vrouwen) de mogelijkheid biedt het minimumpensioen te ontvangen. Het is een grote stap voorwaarts voor hun sociaal statuut en voor de erkenning van hun werk.”