Nieuws

Persbericht

De uitbreiding van de tweede pensioenpijler in de publieke sector wordt verdergezet

Op vrijdag 4 september heeft de Ministerraad, op voorstel van de minister van Ambtenarenzaken David Clarinval en de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine beslist om de betrokken reglementaire bepalingen te wijzigingen om aan de contractuele personeelsleden van de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en het Instituut voor Gerechtelijk Opleiding (IGO) toe te laten te genieten van een aanvullend pensioen.Wat vooraf gingDe Ministerraad had reeds op 29…
Persbericht

Minister van Begroting David Clarinval vraag een rapport aan het Monitoringcomité gebaseerd op de economische begroting.

Op basis van de economische begroting die het Planbureau op donderdag 10 september heeft gepubliceerd, heeft David Clarinval het Monitoringcomité om een rapport verzocht, zodat de volgende regering over de best mogelijke actuele begrotingsinformatie beschiktDe Vice-eersteminister en minister van Begroting, David Clarinval, heeft deze donderdag 10 september kennisgenomen van de economische begroting opgesteld door het Planbureau. Door de grote onzekerheid in het kader van de corona-epidemie…
Persbericht

Ministers Goffin en Clarinval nemen initiatieven binnen het personeelsbeleid bij defensie

 In de komende jaren zal Defensie voor grote personeelsuitdagingen komen te staan. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zetten minister van Defensie Philippe Goffin en minister van Openbare Diensten David Clarinval vier nieuwe maatregelen.Defensie wordt geconfronteerd met drie fenomenen op personeelsgebied: de massale pensionering van meer dan een derde van het personeel tegen 2025, de uitdaging van de gevolgen van te weinig aanwervingen in het verleden en de toename van het aantal…
Persbericht

Meer artsen in bepaalde specialismen

De regering heeft een vrijstelling van één jaar goedgekeurd op het federaal artsenquotum voor zes specialismen. Tegelijk werd het quotum voor 2026 vastgelegd op basis van het advies van de Planningscommissie. De artsenquota bepalen het maximaal aantal geneeskundestudenten die toegang krijgen tot de specialismeopleidingen.Uit analyse van de Planningscommissie - Medisch aanbod blijkt dat er voor een aantal specialismen een tekort dreigt, namelijk:psychiatrie;geriatrie;pathologische…
Persbericht

Rapport van het Monitoringcomité: een historisch hoog tekort in 2020, dat gedeeltelijk zal worden weggewerkt dankzij een economisch herstelplan

Het rapport van het Monitoringcomité, dat aanstaande vrijdag is uitgebracht, becijfert voor het eerst de begrotingsgevolgen van de COVID-19-crisis. Er wordt verwezen naar een historische achteruitgang van de financiële situatie van de gezamenlijke overheid van het land en naar een sterke stijging van de Belgische schuld in 2020, en dit alles bij ongewijzigd beleid. Toch wordt er vastgesteld dat de persoonlijke inkomens vrij goed bestand zijn tegen de maatregelen die de regering heeft genomen…
Persbericht

David Clarinval maakt nieuw zwangerschapsverlof onmiddellijk beschikbaar voor statutaire ambtenaren in het federaal openbaar ambt

David Clarinval, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken heeft een omzendbrief opgesteld waarin de regels voor de berekening van het moederschapsverlof voor statutaire ambtenaren in het federaal openbaar worden verduidelijkt. De wet van 12 juni 2020 had de periodes van onderbreking van de voorbevallingsrust die in aanmerking konden worden genomen, gewijzigd om de nabevallingsrust te verlengen. Deze nieuwe berekeningsmethode, die gunstiger is voor jonge moeders, was vanaf 1 maart van…
Persbericht

94 miljoen euro extra inkomsten voor acht Belgische ondernemingen dankzij het Europese ruimtevaartprogramma Copernicus

David Clarinval, de Vice-eersteminister belast met Wetenschapsbeleid heeft het genoegen om in het kader van de nieuwe schijf van het Europese ruimtevaartprogramma Copernicus belangrijke economische voordelen voor acht Belgische bedrijven aan te kondigen. De contracten waarvoor zij in aanmerking komen, bedragen in totaal 93,7 miljoen euro, na een besluit van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 1 juli.  Tijdens de ESA-top in november jongstleden te Sevilla had België niet alleen…
Persbericht

David Clarinval verhoogt subsidie van het Belgisch Koninklijk Filmarchief Cinematek

Vice-eersteminister en minister belast met Wetenschapsbeleid David Clarinval bezocht deze vrijdag Het Belgisch Koninklijk Filmarchief, ook bekend onder de naam Cinematek. Deze stichting van openbaar nut te Brussel speelt een belangrijke rol in het Belgische culturele leven.Het filmarchief geniet inderdaad in binnen- en buitenland een uitstekende reputatie dankzij zijn bijdragen op cultureel en wetenschappelijk vlak. Om de werking van het filmarchief beter te ondersteunen en de uitdaging van de…
Persbericht

Groen licht voor NAVAP-stelsel en herinvesteringsenveloppe van 30 miljoen euro voor de federale politie

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en Vice-eersteminister en minister van Begroting en Ambtenarenzaken David Clarinval nam de beperkte ministerraad (kern) vrijdag 19 juni een aantal belangrijke beslissingen in het kader van de werking van de federale en lokale politie.1.NAVAP- Non-activiteit voorafgaand aan de pensioneringDe beperkte Ministerraad heeft een subsidie van 97 miljoen euro voor de lokale politie en 34 miljoen euro voor de federale politie…
Persbericht

Erkenning COVID-19 als beroepsziekte voor werknemers in cruciale sectoren tijdens lockdown

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.