Nieuws

Persbericht

Op voorstel van minister Clarinval keurt de Ministerraad de werkhervattingspremie voor zelfstandigen goed

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een werkvattingspremie voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten mogelijk maakt. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten door toevoeging van een…
Persbericht

Communicatie van minister Clarinval in verband met vastgoedmakelaars

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet van de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, goedgekeurd dat de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar moderniseert en verschillende wijzigingen aanbrengt in de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Het voorontwerp van wet heeft in de eerste plaats tot doel de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door een rechtspersoon (die vervolgens wordt ingeschreven op de…
Persbericht

Communicatie van David Clarinval, de minister van Zelfstnadigen, in verband met het beroep van architect en de werking van de Orde van architecten

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad, op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, 2 voorontwerpen van wet goedgekeurd die een aantal aanpassingen bevatten om de toegang tot het beroep van architect en de werking van de Orde van architecten te moderniseren, zoals voorzien in het regeerakkoord.Deze aanpassingen beantwoorden aan specifieke verzoeken van de sector, die minister Clarinval tijdens zijn mandaat wilde vervullen.Een eerste voorontwerp  kadert in de…
Persbericht

De Sutter en Clarinval en de FOD Economie trekken 12 miljoen euro uit om cyberweerbaarheid bij kmo’s te vergroten

Vandaag stellen minister van Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval en minister van Telecom Petra De Sutter en presenteren projecten die cyberveiligheid van onze kmo’s in de hand werken. In totaal wordt er 12 miljoen euro uitgetrokken voor onder meer innovatieve projecten, een nieuwe website, en een jaarlijkse sensibliseringscampagne.Al meer dan één op vijf kmo’s werd het slachtoffer van cybercriminelen. Bijna de helft van de kmo's en zko's loopt het risico hun…
Persbericht

Het wetsontwerp van de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, om het mechanisme voor het crisis-overbruggingsrecht permanent te maken, aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 11 mei 2023 hebben de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp van minister Clarinval aangenomen ter invoering van een tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht in geval van noodsituaties. De laatste jaren werden de zelfstandigen in ons land geconfronteerd met een reeks crisissen (het coronavirus, de overstromingen, de crisis ten gevolge van het conflict in Oekraïne). De regering heeft systematisch gereageerd met specifieke maatregelen om de getroffen zelfstandigen te…
Persbericht

Betere toegang voor kmo's tot procedures voor overheidsopdrachten: een voorontwerp van wet aangenomen door de Ministerraad

Op 28 april 2023 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten om de toegang tot de procedures voor overheidsopdrachten voor kmo's te bevorderen. Dit ontwerp werd voorgelegd door de ministers David Clarinval, Petra De Sutter en Eerste Minister Alexander De Croo,Gezien het belang van de KMO's in ons land wilden ministers Clarinval, De Sutter en Eerste Minister De Croo hun deelname aan…
Persbericht

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van sociaal stafwetboek en diverse bepalingen van sociaal strafrecht: vice-eersteminister David Clarinval tevreden met rationalisering van de wetgeving

Op 21 april 2023 heeft de Ministerraad ingestemd met een belangrijke wijziging van het sociaal strafwetboek, die enerzijds gericht is op fraudebestrijding en anderzijds op een strafvermindering voor een aantal veel voorkomende administratieve inbreuken, waardoor de risico's voor zelfstandigen en kmo's kunnen worden beperkt.Dit ontwerp ligt in de lijn van het advies van de Adviesraad van het sociaal strafrecht omdat het verschillende aspecten samenbrengt: de evaluatie van het sociaal…
Persbericht

Begrotingscontrole 2023-2024: Vice-eersteminister David Clarinval tevreden met extra inspanning zonder belastingverhogingen voor werknemers en op spaargeld, en een eerste aanzet tot hervorming van de arbeidsmarkt

Begrotingscontrole 2023-2024: Vice-eersteminister David Clarinval tevreden met extra inspanning zonder belastingverhogingen voor werknemers en op spaargeld, en een eerste aanzet tot hervorming van de arbeidsmarktDe begrotingscontrole voor 2023-2024, uitgevoerd op basis van het Monitoringcomité van maart, is vandaag afgesloten met een akkoord tussen de Vivaldi-partners. Vice-eersteminister David Clarinval is tevreden dat de algemene dynamiek van dit akkoord er een is van budgettaire…
Persbericht

Brussel, 27 maart 2023 Minister David Clarinval sluit Gedragscode af met voornaamste energieleveranciers van het land voor meer transparantie en een betere bescherming van zelfstandigen en kmo’s in de elektriciteits- en gasmarkt

Transparantie en bescherming, dat zijn de sleutelwoorden van de “Gedragscode voor de bescherming van de zelfstandigen en de kmo’s in de elektriciteits- en gasmarkt” die werd afgesloten op 27 maart 2023 tussen David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo’s, en de voornaamste energieleveranciers van het land (>90% van de markt).  De recente energiecrisis heeft veel ondernemingen, zelfstandigen en kmo’s in moeilijkheden gebracht. Door deze uitzonderlijke…
Persbericht

Minister David Clarinval zet een actieplan uiteen om "schijnzelfstandigen" uit het buitenland te bestrijden

De laatste maanden stelde het RSVZ een toename vast van twee fraudefenomenen: een toename van fictieve aansluitingen als zelfstandige om een verblijfsvergunning te krijgen, alsook personen die uit het buitenland komen als "schijnzelfstandigen" zonder sociale bijdragen te betalen.Om deze fenomenen te bestrijden heeft de minister onder meer gezorgd voor meer personeel binnen het RSVZ.In het eerste fraudegeval wordt de AFA-procedure (affiliations fictives/fictieve affiliaties) omzeild die…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.