Nieuws

Persbericht

Aanvullende crisisuitkering van 500 euro netto wordt nu uitbetaald aan zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de crisis

In juni keurde de Ministerraad verschillende maatregelen goed ter verbetering van de koopkracht en het welzijn van zelfstandigen. Zo werd op initiatief van de minister van Zelfstandigen een koninklijk besluit gepubliceerd dat een aanvullende crisisuitkering van 500 euro netto toekent aan bepaalde zelfstandigen die genieten van tijdelijke crisismaatregelen in het kader van de COVID-19-crisis. De uitbetaling van deze uitkeringen is reeds begonnen en zal in de loop van september worden voortgezet.…
Persbericht

David Clarinval: de door de overstroming getroffen zelfstandigen, zullen aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking” en een vrijstelling van sociale bijdragen

Het slechte weer van de afgelopen dagen heeft in een groot deel van het land tot catastrofale situaties geleid. Veel burgers werden zwaar getroffen door het noodweer. De zelfstandigen werden niet gespaard. David Clarinval, minister van Zelfstandigen, laat weten dat de getroffen zelfstandigen recht zullen hebben op het overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking” en een vrijstelling van de sociale bijdragen voor het 3e kwartaal van 2021.David Clarinval, minister van Zelfstandigen:…
Persbericht

Bijenbescherming: David Clarinval verdedigt op Europees niveau een ambitieus gezamenlijk standpunt van de gewesten en de federale overheid

Tijdens de gedachtewisseling op de Raad Landbouw en Visserij van maandag 28 juni in Luxemburg, heeft federaal minister van Landbouw David Clarinval het standpunt van België uit de doeken gedaan. Het ging om de bepaling van een doelstelling op het vlak van de bescherming van de honingbij in het kader van de herziening van het Bee Guidance Document van de EFSA uit 2013. Een van de besproken punten betrof de aanvaardbare norm inzake variatie in vitaliteit van de bijenkolonie bij gebruik van…
Persbericht

David Clarinval verlengt uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de crisis worden getroffen

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo's, heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze omzendbrief beoogt het verlengen van de betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de COVID-19-crisis worden getroffen. Dit ligt in de lijn van de maatregelen die reeds begin 2021 zijn genomen. Zelfstandigen zullen hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021 met één jaar kunnen uitstellen,…
Persbericht

David Clarinval: Welvaartsenveloppe en eenmalige premie van 500 euro netto voor bepaalde zelfstandigen goedgekeurd door de Ministerraad

De Ministerraad heeft gisterenavond, 15 juni 2021, meerdere maatregelen goedgekeurd die de koopkracht en het welzijn van de zelfstandigen zullen verbeteren. Zo heeft de Ministerraad op voorstel van de Minister van Zelfstandigen een voorontwerp van wet en een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die tot doel hebben bepaalde sociale uitkeringen voor zelfstandigen te verhogen. Deze koninklijke besluiten voeren het sociaal akkoord uit dat tussen de sociale partners is gesloten met…
Persbericht

David Clarinval is verheugd over de stemming in commissie over twee maatregelen die de pensioenen van zelfstandigen verhogen

Deze namiddag stemde de commissie Sociale zaken over het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft de berekening van het proportioneel pensioen. In dit ontwerp zijn er twee initiatieven, van de minister van Zelfstandigen en kmo's, David Clarinval, die het mogelijk maken de berekeningswijze van het pensioen van zelfstandigen aanzienlijk te verbeteren. De eerste maakt een einde aan de correctiecoëfficiënt…
Persbericht

David Clarinval: Sciensano is de wetenschappelijke sleutel voor een efficiënt beleid rond de gezondheid van mens en dier

© Sciensano Hanne Reyners
Op 18 mei 2021 bracht David Clarinval, federaal minister van Landbouw, een bezoek aan Sciensano. Zoals intussen bekend, is Sciensano de hoeksteen van de epidemiologische surveillance van COVID-19, maar het instituut ondersteunt het gezondheidsbeleid van de federale en regionale overheden op veel meer domeinen. Zo toonde minister Clarinval tijdens het bezoek bijzondere interesse in de wetenschappelijke activiteiten rond dierengezondheid en voedselveiligheid. Met name de recente doorbraken op…
Persbericht

David Clarinval bevestigt: de sectoren die op 9 juni heropenen, zullen voor de maand juni in aanmerking komen voor het dubbele crisis-overbruggingsrecht

Op dinsdag 18 mei heeft de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, een toelichting gegeven bij de toepassing van het crisis-overbruggingsrecht voor de maand juni. In een belangrijke boodschap aan de sociale verzekeringsfondsen verklaarde hij dat alle sectoren die vanaf 9 juni hun activiteiten kunnen hervatten, recht zullen hebben op de dubbele uitkering voor de maand juni. Dit is een gevolg van de toepassing van de regelgeving inzake het crisis-overbruggingsrecht.David Clarinval, de…
Persbericht

Frankrijk bekrachtigt het milieucertificaat VegaplanFR, waardoor onze gecertificeerde landbouwers toegang tot de Franse markt behoude

Een aanvullende Vegaplan-certificering zal in de komende weken worden ingevoerd. Deze is gericht op landbouwers die groenten telen waarvan de producten bestemd zijn voor Frankrijk. Veel elementen zijn reeds opgenomen in de Vegaplan Standaard voor de primaire groenteproductie, maar VegaplanFR gaat verder wat betreft eisen inzake bemesting, irrigatie en biodiversiteit, en legt ook een tussentijdse audit op tijdens de certificeringscyclusDavid Clarinval, federaal minister van Landbouw, heeft op 19…
Persbericht

David Clarinval kondigt toepassing dubbel overbruggingsrecht voor de horeca in de maand mei aan

Op woensdag 21 april heeft de beperkte ministerraad besloten tot een reeks steunmaatregelen voor de sectoren die nog steeds gesloten zijn (tijdelijke btw-verlaging in de horeca, RSZ-vermindering, ...). Er werd met name, op initiatief van minister Clarinval, besloten het dubbele overbruggingsrecht voor de betrokken zelfstandigen toe te kennen voor de maand mei.Concreet zullen zelfstandigen in de horeca, die toestemming krijgen om op 8 mei hun activiteiten gedeeltelijk te hervatten met de…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.