Persbericht

David Clarinval : de Ministerraad keurt overbruggingsrecht “Oekraïne” en de verlenging van de derde pijler “quarantaine” tot eind juni 2022 goed

Vandaag heeft de Ministerraad, op voorstel van David Clarinval, een crisis-overbruggingsrecht goedgekeurd voor de zelfstandigen die rechtstreeks getroffen worden door de oorlog in Oekraïne. Voor dit overbruggingsrecht wordt gebruik gemaakt van de pijler “omzetdaling” zoals die bestond voor het corona-overbruggingsrecht. De derde pijler COVID in geval van quarantaine wordt verlengd.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: De COVID-crisis is amper voorbij en we worden geconfronteerd met een nieuwe… Het lijkt logisch dat er nieuwe steunmaatregelen worden genomen voor de nieuwe moeilijkheden. We mogen de zelfstandigen absoluut niet laten vallen na twee al moeilijke jaren.”

Crisis-overbruggingsrecht “Oekraïne”

Een tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht zal worden voorzien voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden sinds 1 april door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Deze maatregel, van toepassing van 1 april tot 30 juni 2022, werd uitgewerkt naar analogie met de tweede pijler van het crisis-overbruggingsrecht.

Om het te ontvangen, moeten de zelfstandigen een omzetdaling aantonen van ten minste 40% voor de maand voorafgaand aan hun aanvraag in vergelijking met 2019. Deze daling moet bovendien rechtstreeks toe te schrijven zijn aan het conflict in Oekraïne. De zelfstandige zal dus bewijzen moeten leveren die een van de volgende situaties aantonen:

  • Een aanzienlijk tekort of een volledig gebrek aan grondstoffen of onderbrekingen in de bevoorrading door de sancties of een handelsembargo.
  • Een aanzienlijk afzetverlies op de markt;
  • Een handelsrelatie die een rechtstreekse impact ondervindt van de sancties of handelsembargo’s;
  • Alle andere moeilijkheden die gelinkt kunnen worden aan het conflict en die gedetailleerd kunnen worden aangetoond.

Het bedrag dat via deze steunmaatregel wordt toegekend, is 1.398,17 euro zonder personen ten laste en 1.747,16 euro met personen ten laste.

Crisis-overbruggingsrecht – derde pijler

Bovendien wordt de derde pijler van het crisis-overbruggingsrecht “bij quarantaine of zorg voor een kind” verlengd tot eind juni 2022.

Om dit te ontvangen, moeten de zelfstandigen een onderbreking aantonen van de activiteit voor de opvang van een kind door quarantaine of isolatie gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze financiële steun staat in verhouding tot de duur van de onderbreking.