Persbericht

David Clarinval kondigt een overbruggingsrecht “Oekraïne” aan, alsook de verlenging van de derde pijler "quarantaine" tot juni 2022 en maakt de balans op van twee jaar crisis-overbruggingsrecht

Afgelopen vrijdag heeft de KERN, op voorstel van David Clarinval, beslist een crisis-overbruggingsrecht in te voeren voor zelfstandigen die direct getroffen worden door de oorlog in Oekraïne. Dit overbruggingsrecht voert een tweede pijler "omzetdaling" in die identiek is aan die voor het overbruggingsrecht in verband met de coronacrisis. Deze zal nu echter alleen van toepassing zijn op zelfstandigen die sterk getroffen worden door het conflict in Oekraïne (omzetverlies van ten minste 40% ten opzichte van dezelfde maand in 2019). Dit aangepast crisis-overbruggingsrecht biedt ook de gelegenheid om terug te komen op de al toegekende steun aan de zelfstandigen: In totaal (van maart 2020 tot maart 2022) werd voor alle types overbruggingsrecht samen een bedrag van bijna 5,4 miljard euro uitgekeerd.

Minister van Zelfstandigen David Clarinval: Het bilan toont aan dat de federale regering alles heeft gedaan binnen haar mogelijkheden om geen enkele zelfstandige aan zijn of haar lot over te laten. Alleen al voor het crisis-overbruggingsrecht werd 5,4 miljard euro uitbetaald. Terwijl de COVID-crisis amper voorbij is, zadelt het conflict in Oekraïne ons op met een nieuwe crisis. Daarom is het zo belangrijk de zelfstandigen die het moeilijk hebben door deze situatie te steunen met een overbruggingsrecht "Oekraïne". Na twee al moeilijke jaren, mogen we ze nu niet laten vallen.

Verlenging van het crisis-overbruggingsrecht

  • Er zal een tijdelijk crisis-overbruggingsrecht worden voorzien voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Deze maatregel zal worden uitgewerkt naar analogie met de bestaande tweede pijler van het crisis-overbruggingsrecht. Deze maatregel is van toepassing van 1 april tot 30 juni 2022:         

    Om ervoor in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een omzetdaling aantonen van ten minste 40% voor de maand voorafgaand aan hun aanvraag in vergelijking met 2019. Deze daling moet gelinkt zijn aan het conflict in Oekraïne en de zelfstandige zal dit met bewijsstukken moeten aantonen. Het gaat om een bedrag van 1.398,17 euro (zonder personen ten laste) en 1.747,16 euro (met personen ten laste).
  • Bovendien wordt de derde pijler (COVID) "in geval van quarantaine of opvang van een kind" verlengd tot juni 2022:             

    Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een onderbreking kunnen aantonen van hun activiteit omdat zij in quarantaine of isolatie werden geplaatst of door de zorg voor hun kind gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze financiële steun staat in verhouding tot de duur van de onderbreking.

Een blik op de cijfers

Toen de gezondheidscrisis uitbrak in maart 2020, moest er een oplossing worden gevonden voor de vele zelfstandigen die hun activiteiten moesten staken door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is in die context dat het crisis-overbruggingsrecht werd gecreëerd, op basis van een al bestaand instrument, maar dat weinig gebruikt werd voorafgaand aan de gezondheidscrisis. Eind 2020, toen er een nieuwe golf van sluitingen kwam, werd het dubbele overbruggingsrecht geïntroduceerd.

Voor 2020 werd een globaal bedrag van 3 miljard euro uitbetaald voor de uitkeringen van alle types van het crisis-overbruggingsrecht.

In januari 2021 trad een nieuwe regeling van het crisis-overbruggingsrecht in werking. Deze regeling omvatte een tijdelijke steunmaatregel voor de zelfstandigen die door de crisis geconfronteerd werden met een aanzienlijk verlies aan inkomsten. Om daarvoor in aanmerking te komen, moesten de zelfstandigen een bepaald percentage omzetverlies aantonen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Voor 2021 werd een globaal bedrag van bijna 2,4 miljard euro uitbetaald voor de uitkeringen van alle types van het crisis-overbruggingsrecht.

In 2022 werd al een bedrag van bijna 45 miljoen euro aan overbruggingsrechten uitbetaald.