Persbericht

Minister David Clarinval vraagt aan het Prijzenobservatorium een analyse van de marges van de actoren uit de agrovoedingsketen

Om de Belgische kmo’s te steunen, in het kader van de onderhandelingen in de agrovoedingsketen, heeft minister David Clarinval het Prijzenobservatorium gevraagd om de marges te analyseren van de actoren uit de keten.

Al sinds het post-Covid herstel ondergaan producenten en verwerkers de zware inflatie van alle productiekosten. Deze inflatie is in 2022 opnieuw ernstiger geworden door de Russische invasie in Oekraïne. Het conflict zorgt immers voor een zware verstoring van de bevoorradingsketens, met als gevolg een volatiliteit en een ongecontroleerd opbod  op het vlak van energieprijzen en de prijzen voor landbouwproducten en andere grondstoffen.

In België werkt een groot deel van de voedingsbedrijven in het kader van jaarlijkse handelscontracten met de grootdistributie. Die laten dus niet toe om de stijgingen van de prijzen en de kosten waarmee de bedrijven uit de sector geconfronteerd worden, rechtstreeks en automatisch door te rekenen.

Een beter inzicht in de werkelijke marges van de verschillende actoren uit de keten, zou het proces voor de heronderhandeling van de contracten transparanter moeten maken. Het is belangrijk dat de actoren uit de keten tot evenwichtige akkoorden kunnen komen om bij te dragen aan de goede werking van de agrovoedingsketen, aan het behoud van jobs en aan de productiecapaciteit.

Door zich te wenden tot het Prijzenobservatorium wil de minister van Zelfstandigen en KMO’s toekomstige onderhandelingen faciliteren.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en KMO’s: “Momenteel is het moeilijke overleg met de grootdistributie schadelijk voor de goede werking van de agrovoedingssector. Ik ben ervan overtuigd dat de analyse van het Prijzenobservatorium het mogelijk zal maken om de marges van alle actoren uit de keten te objectiveren en een basis zal bieden voor een constructieve bemiddeling”.