Persbericht

De Ministerraad heeft op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, besloten het bedrag van de moederschapsuitkering voor zelfstandige mama's verhogen

De Ministerraad heeft afgelopen vrijdag 26 november een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verhoging van de moederschapsuitkering voor zelfstandige mama's.
 
Ter herinnering: het moederschapsverlof bestaat uit twaalf weken. Om het sociaal statuut van zelfstandige vrouwen te versterken, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in een verhoging van de moederschapsuitkeringen (van 514,64 euro in geval van voltijds moederschapsverlof en 257,32 euro in geval van halftijds moederschapsverlof) tot hogere bedragen:
  • De eerste vier weken verlof tot een bedrag van 737,61 euro in geval van voltijdse rust(en 368,80 euro in geval van halftijdse rust); 
  • Vanaf de vijfde week tot 674,64 euro in geval van voltijdse rust (en 337,32 euro in geval van halftijdse rust).
David Clarinval, minister van Zelfstandigen, wijst erop dat "veel zelfstandig werkzame vrouwen moeilijkheden ondervinden wanneer zij tijdens het moederschapsverlof met een terugval in inkomen worden geconfronteerd. Deze nieuwe maatregel is een belangrijke financiële steun en betekent een aanzienlijke verbetering van het sociaal statuut van zelfstandig werkzame vrouwen".