Persbericht

Ook een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto voor de zelfstandige verpleegkundigen en de gesalarieerde werknemers van de wijkgezondheidscentra

In het kader van de gezondheidscrisis heeft de regering een eenmalige aanmoedigingspremie uitgereikt van maximaal 985 euro bruto, voor wie voltijds werkt (bedrag voor afhouding van persoonlijke sociale bijdragen en belasting) aan het ziekenhuispersoneel. Vervolgens werd deze premie ook toegekend aan de thuisverpleegkundigen. Vandaag heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven om deze premie van maximaal 985 euro bruto  ook toe te kennen aan zelfstandige verpleegkundigen die in de thuiszorg of in een ziekenhuis aan de slag zijn en aan de gesalarieerde werknemers van de wijkgezondheidscentra.

Alle mannen en vrouwen in de zorg verdienen deze aanmoedigingspremie voor de uitzonderlijke inspanningen die ze dagdagelijks leveren. Zowel in het ziekenhuis, de thuiszorg en de wijkgezondheidscentra is het werk bijzonder zwaar de voorbije maanden. Ze hebben bijzondere inspanningen geleverd voor hun patiënten en we houden eraan om hun die premie toe te kennen”, aldus minister Vandenbroucke.

Minister van Zelfstandigen David Clarinval, “deze premie is vooral een symbolisch gebaar om onze dankbaarheid te benadrukken voor de ongelooflijke inspanningen van de mensen in de zorg, ook diegenen die daarin als zelfstandige aan de slag zijn. We zullen hen nooit genoeg kunnen bedanken voor hun inzet, maar ik wil toch de tijd nemen om dat te doen”.

Concreet gaat het om hetzelfde bedrag dat werd toegekend aan het ziekenhuispersoneel en de thuisverpleegkundigen. Het brutobedrag van de premie bedraagt 985 euro voor alle personen die voltijds hebben gewerkt tussen 1 september en 30 november 2020 of, voor de zelfstandige verpleegkundigen, die minstens 739 bezoekdagen hebben (aantal patiënten x aantal bezoekdagen bij deze patiënten).

Voor zorgverleners die minder hebben werkt, zal het bedrag worden toegekend pro rata de bezoekdagen. Alle zelfstandige verpleegkundigen zullen deze premie ontvangen, ongeacht of zij nu aan de slag zijn in de thuiszorg of in een ziekenhuis, en ongeacht of zij nu enkel werken onder het zelfstandigenstatuut of gedeeltelijk zelfstandige en gedeeltelijk werknemer zijn. Deze premie wordt overgemaakt op de rekening van de zelfstandige verpleegkundigen en de wijkgezondheidscentra tussen nu en eind april.

De regering maakt een bedrag van om en bij de 18 miljoen euro vrij. “Dit is een bedrag dat de verpleegkundigen meer dan ooit verdiend hebben. Het merendeel van hen heeft voor dit beroep gekozen als roeping en niet omwille van het geld. Ze hebben zich echter nooit kunnen voorstellen om in een dergelijke crisis terecht te komen. En ze doen dit voortreffelijk. Zonder hun inzet had onze gezondheidszorg zich niet overeind gehouden”, zegt de minister van Volksgezondheid.