Persbericht

David Clarinval moedigt vrouwelijk ondernemerschap aan via financiering van steunprojecten

In België is een op de drie zelfstandigen een vrouw en wordt het merendeel van de kmo's door mannen geleid. De cijfers voor vrouwelijk ondernemerschap zijn de laatste tien jaar echter geleidelijk aan het veranderen. De minister van Zelfstandigen en kmo's wil deze trend graag ondersteunen. In dit verband lanceert hij een overheidsopdracht voor de financiering van projecten ter ondersteuning van vrouwelijke ondernemers die door de COVID-19-crisis worden getroffen.

664.512 van de Belgische actieve kmo's worden geleid door mannen, tegen 229.830 door vrouwen, wat neerkomt op respectievelijk 65,9% en 22,8% van de kmo's in ons land (cijfers van 2019 - er zijn geen statistieken beschikbaar voor andere kmo's). De laatste 10 jaar is het aantal zelfstandige vrouwen echter sneller gegroeid dan het aantal mannen (2,5% tegen 1,8%).

Ook dient te worden opgemerkt dat vrouwelijke ondernemers oververtegenwoordigd zijn in sectoren die zwaar door de COVID-19-crisis zijn getroffen, zoals de Horeca, de sector van de kunsten, evenementen en recreatieve diensten, de handelssector, gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten, en administratieve en ondersteunende diensten.

Om de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap te steunen en een antwoord te bieden op de moeilijkheden die de crisis veroorzaakt, lanceert de minister van Zelfstandigen en kmo's, David Clarinval, woensdag een overheidsopdracht die het mogelijk zal maken de beste projecten te selecteren ter ondersteuning van vrouwelijke ondernemers die door de crisis zijn getroffen.

De opdracht zal in twee fasen worden gegund. In de eerste plaats zullen projectdragers worden geselecteerd: het moeten ervaren netwerken zijn die het vrouwelijk ondernemerschap bevorderen. Vervolgens zullen de ingediende projecten worden onderzocht. Het moet gaan om projecten die erop gericht zijn vrouwelijke ondernemers, die door de COVID-19-crisis zijn getroffen, gedurende drie jaar te ondersteunen bij hun overgangsproces en/of de heroriëntatie van hun activiteiten. Het kan gaan om begeleiding bij hun digitalisering, bij de aanpassing van hun activiteiten, bij het zoeken naar financiering of zelfs bij de heropstart van hun activiteiten als zij die vanwege de crisis hebben moeten staken.

Alle opdracht gerelateerde informatie kan worden geraadpleegd in de documenten die de FOD Economie hier ter beschikking stelt: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399990

Er zullen vier projecten worden geselecteerd, elk ter waarde van 70.000 euro: één project in het Vlaamse Gewest, één in het Waalse Gewest, één in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één op nationaal niveau.

Minister Clarinval: "de bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap is een van mijn prioriteiten voor deze legislatuur. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd bij de Belgische ondernemers. Bovendien behoren de sectoren waarin zij het meest aanwezig zijn tot de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-crisis”.

De selectiefase voor projectdragers gaat vandaag van start en sluit op 3 maart om 14.30 u. Tot en met 20 februari zal een forum met vragen en antwoorden worden opengesteld voor het publiek.