Persbericht

Christine Lhoste, kabinetsdirecteur van minister David Clarinval, vervoegt bouwfederatie Embuild na 7 jaar dienst in de ministeriële kabinetten van zelfstandigen, KMO's en landbouw

Op 8 januari 2023 treedt Christine Lhoste toe tot de nationale bouwfederatie Embuild. Zij verlaat haar functie als kabinetsdirecteur van de minister van Middenstand, KMO's, Middenstand en Landbouw, David Clarinval. Damien Van Eyll, momenteel Kabinetsdriecteur Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, zal alle taken van Christine Lhoste overnemen aan de zijde van Gérald Duffy, Kabinetsdirecteur Algemeen Beleid van de Vice-eersteminister.

Christine Lhoste, die de eerste 6 jaar van haar carrière advocaat was, vervoegde in 2005 het kabinet van de minister van Middenstand, Sabine Laruelle. In 2013 werd ze secretaris-generaal van de UCM en vervolgens, in 2015, directeur van het kabinet van de minister van Middenstand, KMO's en Landbouw, Willy Borsus, een functie die ze bleef uitoefenen met de opvolgers van deze laatste, Denis Ducarme, en vervolgens David Clarinval, met wie ze sinds oktober 2020 samenwerkt.

Christine Lhoste was de drijvende kracht achter de volgende projecten

  • verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen (invoering van het klassieke overbruggingsrecht, verhoging van de invaliditeitsuitkeringen, vermindering van de bijdragen voor starters, verbetering van het moederschapsverlof voor zelfstandigen, invoering van vaderschapsverlof, enz.) ,
  • hervorming van de wijze waarop de sociale bijdragen worden berekend, op basis van het inkomen van het lopende jaar,
  • verhoging en vervolgens gelijkschakeling van het minimumpensioen van zelfstandigen met dat van werknemers;
  • de maatregel "eerste aanwerving of nul-bijdrage" voor het leven voor het in dienst nemen van de eerste werknemer;
  • het overbruggingsrecht tijdens de covid-periode.

"Ik wil Christine bedanken voor haar inzet. Dankzij haar werk en energie heeft ze fundamentele maatregelen voor zelfstandigen en KMO's kunnen voorbereiden en onderhandelen", voegt David Clarinval eraan toe: "Je kan geen medewerker, adjunct-directeur en vervolgens kabinetsdirecteur voor 4 opeenvolgende ministers zijn als je niet gepassioneerd en vastbesloten bent om hen te dienen. Christine is door de jaren heen een uitstekende ambassadrice voor de zelfstandigen geweest.”

Christine Lhoste: "Ik wil minister Clarinval bedanken voor zijn vertrouwen en voor de twee intensieve jaren aan zijn zijde ten dienste van de zelfstandigen, de KMO's en de landbouwers, in een moeilijke context van gezondheids- en economische crisis.  Samen met Niko Demeester, Gedelegeerd bestuurder van Embuild, wil ik nu mijn steun en energie geven aan de bouwsector, een van de belangrijkste en meest innovatieve sectoren in ons land.”