Persbericht

David Clarinval: het crisis-overbruggingsrecht voor de opvang van een kind zal van toepassing zijn de week van 20 december

Zelfstandigen die hun werk moeten onderbreken om hun kind op te vangen in de week van 20 december, zullen gebruik kunnen maken van het crisis-overbruggingsrecht.

Als gevolg van het besluit van de overheid om scholen (kleuterscholen en lagere scholen) een week eerder te sluiten, zullen zelfstandigen in aanmerking kunnen komen voor het crisis-overbruggingsrecht voor onderbrekingen van hun activiteit voor de opvang van hun kinderen.. De vijf dagen schoolsluiting worden beschouwd als een onderbreking van de activiteit van zeven opeenvolgende kalenderdagen, d.w.z. van 20 tot en met 26 december 2021.

Voor deze zeven dagen onderbreking zullen zelfstandigen in hoofdberoep recht hebben op een volledige vergoeding van 335,97 euro (zonder personen ten laste) en 419,83 euro (met personen ten laste). Zelfstandigen in bijberoep kunnen rekenen op een vergoeding van 167,98 euro (zonder personen ten laste) en 209,92 euro (met personen ten laste).

In de hierboven beschreven situatie wordt eraan herinnerd dat er sprake moet zijn van een reële en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren of arbeidsongeschikt zijn, komen niet in aanmerking voor deze financiële uitkering.

David Clarinval onderstreept dat: "deze steunmaatregel voor zelfstandige ouders van essentieel belang is om hun een financiële vergoeding te garanderen wanneer zij gedwongen zijn hun activiteit te onderbreken om hun kind op te vangen".