Persbericht

David Clarinval : dubbel overbruggingsrecht en crisis-overbruggingsrecht (- 40%) worden verlengd om zelfstandigen te steunen na recente beslissingen in de context van de sanitaire crisis

Deze vrijdag heeft de Ministerraad, op voorstel van de minister van Zelfstandigen, beslist om het crisis-overbruggingsrecht vanaf 1 december 2021 tot 31 maart 2022 te verlengen voor de zelfstandigen getroffen door de nieuwe sanitaire maatregelen.

In dit kader zal het crisis-overbruggingsrecht worden verlengd op basis van de drie pijlers en in functie van de situatie van elke zelfstandige voor het eerste kwartaal van 2022:

  • Het bedrag van de eerste pijler van het overbruggingsrecht “verplichte sluiting” zal worden verdubbeld:

Om in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een verplichte en volledige sluiting van hun activiteit aantonen. Zij zullen recht hebben op het dubbele overbruggingsrecht. Het gaat om 2.687, 74 euro (zonder personen ten laste) en om 3.358, 62 euro (met personen ten laste).  

  • De verlenging van de tweede pijler van het overbruggingsrecht “omzetdaling”:

Om in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een omzetdaling aantonen van ten minste 40% voor de maand voorafgaand aan hun aanvraag in vergelijking met het jaar 2019. Hier gaat het om 1.343,87 euro (zonder personen ten laste) en om 1.679,31 euro (met personen ten laste).

  • De verlenging van de derde pijler van het overbruggingsrecht in geval van “quarantaine of opvang een kind”

Om in aanmerking te komen, moeten de zelfstandigen een onderbreking van hun activiteit aantonen omdat zij voor hun kinderen moeten zorgen. Vanaf de dag waarop de scholen sluiten, of 20 december 2021, en voor een duur van zeven opeenvolgende dagen, zullen de zelfstandigen recht hebben op een volledige uitkering van 335, 97 euro (zonder personen ten laste) en 419, 83 euro (met personen ten laste).

Minister van Zelfstandigen David Clarinval: “Met de meest recente  sanitaire maatregelen, heb ik erop aangedrongen dat de drie pijlers van het overbruggingsrecht (het enkele, het dubbele en het overbruggingsrecht dat van toepassing is in geval van quarantaine of opvang van een kind) worden verlengd voor het eerste kwartaal van 2022. Zij die volledig moeten sluiten, zij die hun omzet aanzienlijk zien dalen of zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken om voor hun kinderen te zorgen tijdens de periode waarin de scholen gesloten zijn, moeten in aanmerking kunnen komen voor financiële steun die in verhouding staat tot het inkomensverlies.”