Persbericht

David Clarinval geeft alle concrete details omtrent de toegang tot het verbeterde overbruggingsrecht

David Clarinval, de minister van Zelfstandigen en KMO's, stuurde de sociale verzekeringsfondsen op donderdag 29 oktober de concrete details voor de toegang tot het verbeterde overbruggingsrecht. Deze werden afgelopen vrijdag door de Ministerraad goedgekeurd. De fondsen kunnen hun leden dus informeren over alle praktische vragen die ze hebben over hun rechten en hoe ze deze kunnen uitoefenen. Ze kunnen zich ook voorbereiden op een zo snel mogelijke uitbetaling.

De ministerraad keurde op vrijdag 23 oktober het project ter verbetering van het overbruggingsrecht, voorgesteld door de minister van Zelfstandigen en KMO's David Clarinval, goed. Dankzij deze hervorming kan het daaruit voortvloeiende gegarandeerde minimuminkomen worden verlengd of verdubbeld, al naar gelang het geval.

Ter herinnering: er zijn twee grote categorieën overbruggingsrecht.

De eerste is het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Het helpt zelfstandigen die hun activiteit geheel of gedeeltelijk hebben moeten onderbreken en deze vervolgens hebben kunnen hervatten en daarbij een omzetverlies lijden. De uitkering kan tot 31 december 2020 worden aangevraagd, door alle zelfstandigen die ten minste een maand moesten sluiten, vervolgens hun activiteit hebben kunnen hervatten en waarvan de omzet of de bestellingen in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand met ten minste 10% zijn gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

De bedragen voor het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart zijn de volgende:

Met gezinslast

Zonder gezinslast

€ 1.614,10

€ 1.291,69

De tweede categorie is die van het crisis-overbruggingsrecht. Het is bedoeld om zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten te helpen die hun activiteit geheel of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten na een ministerieel besluit of een andere beslissing van de overheid die in het kader van de COVID-crisis is genomen. Het loopt ook tot 31 december 2020 en geeft recht op een enkelvoudige of dubbele vergoeding, al naar gelang het geval. Het zal voor de maanden oktober en november worden verdubbeld in geval van volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit van de betrokken zelfstandige of indien de activiteit voor 100% afhankelijk is van een stilgelegde sector. Anderzijds gaat het om een enkelvoudige vergoeding als de activiteit van de zelfstandige slechts gedeeltelijk afhankelijk is van een sector die stil ligt.


De bedragen voor het crisis-overbruggingsrecht zijn de volgende:

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Enkelvoudige vergoeding

€ 1.614,10

€ 1.291,69

Dubbele vergoeding

€ 3.228,20

€ 2.583,38


In de wetenschap dat deze regels tot veel concrete vragen kunnen leiden, heeft David Clarinval een kleine praktische gids naar de sociale verzekeringsfondsen gestuurd, zodat ze hun leden kunnen helpen om van deze hulp te genieten, alsook al hun vragen kunnen beantwoorden.

Dit document bevat in de bijlage ook een indicatieve tabel, die bedoeld is om te evolueren naarmate er beslissingen worden genomen. Zo kan in een oogopslag worden vastgesteld op welke categorie steun de zelfstandige recht heeft. "Dit document zal het werk van de sociale verzekeringsfondsen aanzienlijk vergemakkelijken, waarvan ik kan hoeveel werk ze verrichten om elke zelfstandige te helpen met waar zij recht op hebben," zegt David Clarinval, "Deze tabel bevat de belangrijkste scenario's die ze kunnen tegenkomen. We zullen het kunnen ontwikkelen op basis van de feedback die we krijgen van de fondsen, die in de frontlinie staan in de bijstand die ik absoluut wil verlenen aan alle zelfstandigen die economisch worden getroffen door deze gezondheidscrisis."

Onderstaande tabel wordt donderdag 29 oktober aan de fondsen overgemaakt: