Persbericht

David Clarinval kondigt toepassing dubbel overbruggingsrecht voor de horeca in de maand mei aan

Op woensdag 21 april heeft de beperkte ministerraad besloten tot een reeks steunmaatregelen voor de sectoren die nog steeds gesloten zijn (tijdelijke btw-verlaging in de horeca, RSZ-vermindering, ...). Er werd met name, op initiatief van minister Clarinval, besloten het dubbele overbruggingsrecht voor de betrokken zelfstandigen toe te kennen voor de maand mei.

Concreet zullen zelfstandigen in de horeca, die toestemming krijgen om op 8 mei hun activiteiten gedeeltelijk te hervatten met de heropening van de terrassen, voor de maand mei recht hebben op de dubbele uitkering. Het gaat om een bedrag van 3.228,20 euro voor een zelfstandige met gezinslast en 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige. Bovendien kan dit dubbele bedrag worden gecombineerd met take-away- en click & collect.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: "De heropening van de terrassen is natuurlijk goed nieuws voor de horeca. Het gaat echter om een gedeeltelijke heropening. Het blijft dus belangrijk de sector te blijven ondersteunen. Daarom ben ik blij aan te kunnen kondigen dat de betrokken zelfstandigen voor de maand mei ook recht zullen hebben op het dubbele overbruggingsrecht."

Ter herinnering: het dubbele overbruggingsrecht blijft beschikbaar voor zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten stopzetten ten gevolge van een overheidsbeslissing. Alle andere zelfstandigen die ten opzichte van het referentiejaar 2019 een omzetverlies van ten minste 40% kennen, hebben recht op het enkele overbruggingsrecht.