Persbericht

Acht gratis psychologische sessies voor zelfstandigen

De gezondheidscrisis heeft gevolgen gehad voor de geestelijke gezondheid van veel burgers, maar zelfstandigen behoren tot degenen die het zwaarst getroffen zijn. Daarom hebben de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, en de minister voor Middenstand, David Clarinval, een bijkomend psychologisch ondersteuningsaanbod voor zelfstandigen in het leven geroepen via een éénjarig proefproject door de vzw "Un pass dans l'impasse" dat op dinsdag 6 april van start is gegaan.

Naast de specifieke gratis telefonische lijn voor zelfstandigen in nood (0800/300.25) wil dit innoverende project hen acht sessies psychologische zorg aanbieden die volledig gratis zijn. Daartoe kan een signaal gegeven worden door een verkenner (een persoon die in contact is met de zelfstandige en op de hoogte is van de nood, zoals een hulpverlener, een OCMW-medewerker, een boekhouder, de vakbond, zijn sociaal verzekeringsfonds, zijn bankier, enz.) of rechtstreeks door een erkende klinisch psycholoog of orthopedagoog, die een overeenkomst heeft getekend met de vzw “Un pass dans l’impasse”.

Verkenners met een kapitale rol

"Wij weten dat zelfstandigen mensen zijn met een sterk karakter, die niet spontaan hulp zoeken, en nog minder als het om psychologische hulp gaat. Daarom vonden we het belangrijk om naast deze telefoonlijn ook de mogelijkheid te bieden om 'verkenners' – vertrouwenspersonen – in te schakelen die zelfstandigen helpen om de sprong naar psychologische zorg te wagen", zegt Frank Vandenbroucke.

"Door een melding via een onlineformulier zal de verkenner een schakel zijn tussen de zelfstandige in nood en de aan zijn behoeften aangepaste zorg. Ons doel is zelfstandigen in nood zo vroeg mogelijk op te sporen en hen naar de juiste hulp te leiden. We willen zo voorkomen dat hun problemen aanleiding geven tot ernstiger psychische stoornissen of zelfs een mogelijk risico op zelfmoord", voegt de minister van Volksgezondheid eraan toe. Het project kadert in een bredere ambitie om de eerstelijns psychologische hulpverlening structureel te versterken.

Een proactieve benadering

David Clarinval: "Ik ben zeer verheugd dat dit project, dat de toegang tot zorg faciliteert, van start is gegaan. Dankzij dit project kunnen zelfstandigen op verschillende manieren psychologische hulp krijgen. De gezondheidscrisis heeft zelfstandigen bijzonder getroffen en de door de overheid opgelegde sluitingen treffen hen nog harder. Dit leidt niet alleen tot economisch, maar ook tot psychisch leed. Deze acht sessies psychologische zorg, die volledig gratis zijn, zijn dan ook zeer welkom."

“Bovendien zal een zelfstandige vaak niet uit eigen beweging om psychologische hulp vragen. Het sterke punt van dit project en de vzw die instaat voor de coördinatie, is haar pro-activiteit. Het hoofddoel is zelfstandigen in nood te helpen de stap te zetten en de nodige hulp te krijgen. Dit houdt in dat proactief naar hen toe moet worden gegaan en dat snel hulp moet worden geboden door efficiënte dispatching. De aanpak beantwoordt aan de realiteit en de cultuur van de doelgroep van zelfstandigen met geestelijke gezondheidsproblemen. Het project staat momenteel alleen open voor zelfstandige psychologen. Dit is een mooie boodschap dat psychologen, zelf zelfstandigen, andere zelfstandigen in nood helpen", voegt David Clarinval eraan toe.

Acht gratis sessies bij de psycholoog

In het kader van dit project zal de zelfstandige maximaal acht gratis sessies psychologische zorg kunnen krijgen van een erkende geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog.

Een conventie met de vzw “Un pass dans l’impasse”

Erkende klinische psychologen of orthopedagogen die aan dit proefproject wensen deel te nemen, worden uitgenodigd om een overeenkomst te ondertekenen met de vzw "Un pass dans l’impasse". Deze vzw coördineert het project op nationaal niveau  in samenwerking met Vlaamse, Waalse en Brusselse partners.

Aan dienstverleners die nog geen Riziv-nummer hebben, wordt automatisch een Riziv-nummer toegekend.

Klinisch psychologen en orthopedagogen die belangstelling hebben voor het project kunnen contact opnemen met de FOD Volksgezondheid door een e-mail te sturen naar psysoc@health.fgov.be of door zich rechtstreeks in te schrijven via hun formulier: https://appsm.health.belgium.be/ords/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:nl,BC03D79C18B36C39E053651012ACF2C0.