Persbericht

De Ministers Clarinval en De Sutter lanceren vijf projectoproepen om onze kmo’s beter te beschermen in een digitale wereld

In een wereld waar het gebruik van nieuwe technologieën een courante praktijk is geworden, moeten we onze kmo’s en zelfstandigen absoluut sensibiliseren voor het belang van cyberbeveiliging. Daarom hebben vice-eersteminister en minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval en vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter beslist hun schouders te zetten onder een project van de FOD Economie ter verbetering van de cyberweerbaarheid van kmo’s.

Op woensdag 27 juli werden 5 projectoproepen (4 nationale en 1 gewestelijke) gelanceerd om de cyberweerbaarheid van de kmo’s te vergroten die actief zijn in de traditionele (niet-technologische) sectoren en niet erg matuur zijn op vlak van cyberbeveiliging. Het totale budget voor deze actie bedraagt 10,6 miljoen euro.

  1. Nationale projectoproep: organisatorische maatregelen

Doel: kmo’s bewust maken en aanmoedigen om te handelen vanuit het belang voor hen om als organisatie een duidelijk beeld te hebben van hun cyberbeveiligingssituatie en hun preventie- en reactievermogen op een cyberincident.

 

  1. Nationale projectroep: technische maatregelen

Doel: kmo’s bewust maken en aanmoedigen om te handelen naar het belang van het gebruik van de juiste defensie-instrumenten, die up-to-date houden en de resultaten kunnen interpreteren, en hen aangepaste oplossingen aanreiken om de technische kwetsbaarheden te verhelpen.

 

  1. Nationale projectoproep: opleiding en toegang tot vaardigheden

Doel: kmo’s opleiden en hen in staat stellen de beste weg te bepalen om toegang te krijgen tot de nodige vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging.

 

  1. Nationale projectoproep: professionele begeleiding

Doel: kmo’s professioneel ondersteunen bij het verbeteren van hun cybersecurity.

 

  1. Gewestelijke projectoproep (onderverdeeld in drie loten, één per gewest) : specifieke transversale projecten

Doel: verbeteren van de cyberbeveiliging van twee specifieke groepen kmo’s, namelijk lokale handelaars en vrouwelijke ondernemers, volgens een regionale aanpak.

 

Projectleiders hebben tot 31 oktober 2022 om hun projectvoorstel in te dienen door het deelnameformulier en de bijlagen van het gekozen thema in te vullen. Alle informatie kan teruggevonden worden via onderstaande link: https://bit.ly/3dfNhZd

 

David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Zelfstandigen en KMO’s: ‘Cyberaanvallen richten een ware ravage aan en komen steeds vaker voor. Onze kmo’s zijn bijzonder kwetsbaar. Zij moeten voldoende geïnformeerd worden over cyberrisico’s, maar ook beter gewapend worden om zich daar tegen te beschermen en er het hoofd aan te bieden. Daarom zijn deze projectoproepen om de cyberweerbaarheid van de kmo’s te verbeteren belangrijk. Zij zullen gepaard gaan met een meerjarige communicatiecampagne.’

 

Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie : ‘Meer dan ooit werken de regering maar ook de zakenwereld digitaal. Dat brengt veel voordelen met zich mee, maar ook risico’s. Hackers kunnen de activiteiten van een onderneming bijna volledig lamleggen. Verschillende ondernemingen waren daar al het slachtoffer van, meer bepaald tijdens de coronacrisis, toen we allemaal digitaal moesten werken. Met deze projectoproepen

willen we onze kmo’s vooral meer weerbaar maken. Vorig jaar was 1 op 5 slachtoffer van een cyberaanval, een enorm hoog aantal’.