Persbericht

Federaal landbouwminister David Clarinval stelt wetsontwerp om varkenssector te helpen aan parlement voor

David Clarinval heeft woensdag 19 oktober zijn wetsontwerp voorgesteld in de commissie Gezondheid om de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor de varkenssector voor het jaar 2022 tot 0 euro te verlagen. Deze maatregel is bedoeld om een sector in moeilijkheden te helpen.

De varkenssector heeft de afgelopen jaren al verschillende crisissen doorgemaakt. De hoge energie- en voederkosten, de problemen als gevolg van de varkenspest en de gevolgen van de coronacrisis hebben de sector zwaar getroffen. Dit, samen met de gevolgen van de huidige geopolitieke crisis, maakt de situatie voor de landbouwers nog moeilijker.

De varkenssector is werd door de federale regering officieel erkend als "sector in moeilijkheden" tot maart 2022. Deze erkenning is verlengd tot eind 2022, rekening houdend met de huidige situatie waarin de huidige moeilijkheden worden versterkt. Minister Clarinval is zich bewust van deze elementen en wil oplossingen voorstellen om de sector te helpen.

Het wetsontwerp heeft dit tot doel en houdt verband met de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, die voor de varkenssector voor het jaar 2022 tot 0 euro zouden worden verlaagd. Deze maatregel, goed voor 3 miljoen euro, die ook al toegekend werd in 2021, zou een vrijstelling van gemiddeld 650 euro per bedrijf betekenen.

Dit wetsontwerp zal in principe, na tweede lezing in de Commissie Gezondheid, over twee weken worden goedgekeurd.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "Varkenshouders hebben de afgelopen jaren grote moeilijkheden ondervonden en deze worden nu nog verergerd door het conflict in Oekraïne. Het is dan ook logisch om de landbouwers te helpen hun lasten te verlichten en hen zo te steunen na de herhaalde crisissen waarmee zij werden geconfronteerd."