Ministerraad

Pensioenen: een akkoord dat werken beloont

Op dinsdag 19 juli heeft de regering een akkoord bereikt over een reeks maatregelen inzake pensioenen. Dit akkoord voorziet mensen ertoe aan te moedigen langer aan de slag te blijven via de pensioenbonus, de ongelijkheid waarmee vrouwen geconfronteerd worden te verminderen en, tot slot, een voorwaarde in te voeren effectief gewerkt te hebben om toegang te krijgen tot het minimumpensioen.

Vice-eersteminister en minister van Zelfstandigen David Clarinval nam deel aan de onderhandelingen: “Wat ik vooral onthoud, is het feit dat we werken belonen en vooral zij die hebben gewerkt. Het is een filosofie die in elk punt van het akkoord op de ene of de andere manier terug te vinden is. Dat is nog duidelijker met de voorwaarde twintig jaar effectief gewerkt te hebben om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Dat werd nog nooit gedaan, terwijl het niet normaal is dat iemand die lang inactief bleef, dezelfde rechten had als bijvoorbeeld een zelfstandige die heel zijn leven gewerkt had.”

De verworvenheden van de pensioenhervormingen die doorgevoerd werden onder de vorige regeringen blijven behouden.

Als minister van Zelfstandigen heeft David Clarinval twee belangrijke ontwikkelingen benadrukt die in het akkoord staan: het feit dat de zelfstandigen toegang zullen hebben tot de pensioenbonus en de bevestiging dat er zeer binnenkort bijkomende rechten zullen worden toegekend aan de meewerkende echtgenoten die hun activiteit begonnen zijn voor 2003 zodat ook zij toegang kunnen krijgen tot het minimumpensioen.

David Clarinval herinnert er echter aan dat er gewerkt wordt aan een tweede luik betreffende de betaalbaarheid van het pensioensysteem, wat zou kunnen leiden tot extra maatregelen bovenop de maatregelen die hierboven werden aangehaald.