Persbericht

David Clarinval: Het recht op crisis-overbruggingsrecht voor de opvang van een kind zal volgende week worden toegepast

Zelfstandigen die in de week van 29 maart 2021 hun activiteit moeten onderbreken voor de opvang van hun kind, zullen van het crisis-overbruggingsrecht gebruik kunnen maken.

Als gevolg van het besluit van de overheidsinstanties om de scholen tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april 2021 te sluiten, zullen zelfstandigen aanspraak kunnen maken op het crisis-overbruggingsrecht voor onderbrekingen van hun activiteit voor de opvang van hun kinderen. Zelfstandigen zullen voor deze 5 dagen recht hebben op een volledige vergoeding van 322,92 euro (zonder personen ten laste) of 403,53 euro (met personen ten laste)[1].

Ter herinnering: zelfstandigen moeten hun zelfstandige activiteit tijdens deze periode volledig onderbreken. Zij hebben geen recht op de financiële uitkering als zij arbeidsongeschikt zijn of van thuis uit kunnen werken.

"Aangezien de sluiting van de scholen betekent dat veel zelfstandige ouders volgende week moeten stoppen met werken, wilde ik hen eraan herinneren dat zij ook een financiële vergoeding kunnen krijgen via het crisis-overbruggingsrecht voor de opvang van een kind", zegt David Clarinval, minister van Zelfstandigen. "Het is van essentieel belang dat wij onze zelfstandigen blijven steunen om de essentiële maar inperkende besluiten van de regering te compenseren".[1] De mogelijkheid om een financieel uitkering toe te kennen geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep van wie de wettelijk verschuldigde sociale bijdragen berekend worden op een referentie-inkomen N-3 tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en voor zelfstandige actieve gepensioneerden van wie de wettelijk verschuldigde sociale bijdragen berekend worden op een referentie-inkomen N-3 dat hoger ligt dan 6.996,89 EUR.A ls zij aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij recht hebben op de helft van de financiële uitkering.