Persbericht

Naar aanleiding van de update van het ministerieel besluit COVID-19, verstrekt de federale regering meer details over het crisis-overbruggingsrecht

In ministerieel besluit COVID-19, gepubliceerd op 25 maart, wordt bepaald dat zogenaamde niet-essentiële winkels niet sluiten, maar op afspraak open blijven. Dit heeft gevolgen voor de federale steun aan zelfstandigen: wie moet sluiten, krijgt het dubbele crisis-overbruggingsrecht, wie op afspraak open kan blijven en een omzetverlies van ten minste 40% heeft, krijgt het enkele overbruggingsrecht (tweede pijler). Als het echter onmogelijk blijkt om op afspraak te openen, kunnen de zaken sluiten en gebruik maken van het dubbele crisis-overbruggingsrecht.

Allereerst zij eraan herinnerd dat de contactberoepen, die als gevolg van de laatste beslissing van het overlegcomité opnieuw moeten sluiten, recht hebben op het dubbele overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2021.

Wat de winkels betreft, beschouwt het ministerieel besluit ondernemingen en verenigingen die goederen aan consumenten aanbieden, als zijnde open. Zij kunnen hun activiteiten voortzetten door middel van een bestel- en afhaalsysteem, levering of via een afsprakensysteem. Indien ondernemingen en verenigingen gebruik maken van dit afsprakensysteem, moeten zij een omzetverlies van ten minste 40% kunnen aantonen om in aanmerking te komen voor het enkelvoudig overbruggingsrecht.

Als het voor een onderneming of vereniging echter onmogelijk blijkt om op afspraak te werken en zij haar activiteiten moet staken of alleen via click&collect of levering kan werken, heeft deze recht op het dubbele overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2021. Om dit dubbel overbruggingsrecht te verkrijgen, moet zij bij haar sociale verzekeringsfonds aantonen dat het onmogelijk is om op afspraak te openen.

David Clarinval, de minister van Zelfstandigen: "Het is noodzakelijk onze zelfstandigen te blijven steunen door rekening te houden met de specifieke kenmerken van hun respectievelijke situaties. Zelfstandigen die hun activiteit niet op afspraak kunnen voortzetten, zullen immers van het dubbel overbruggingsrecht kunnen gebruik maken. Deze zelfstandigen, die gebukt gaan onder de gevolgen van deze gezondheidscrisis, moeten ondersteund worden tot het einde."

Bovendien kan een zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreekt om te zorgen voor een minderjarig kind waarmee hij tijdens de paasvakantie samenwoont, net als werknemers, na de volledige of gedeeltelijke afgelasting van een vakantiekamp of een georganiseerde buitenschoolse activiteit, een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht voor de dagen waarop hij het kind opvangt. De financiële uitkering bedraagt 403,53 euro (met gezinslasten) of 322,92 euro (zonder gezinslasten) per week (7 kalenderdagen).