Persbericht

David Clarinval maakt winnende projecten bekend in het kader van de door de FOD Economie uitgeschreven overheidsopdracht ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap en maakt ook zijn prioriteiten op dit gebied bekend

De ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap is een van de prioriteiten van David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's. Tijdens het evenement, dat op vrijdag 8 oktober 2021 werd georganiseerd, presenteerde hij zijn prioritaire acties op dit gebied.

Minister Clarinval herinnerde aan het belang van het vrouwelijk ondernemerschap te monitoren. Met het Observatorium van Zelfstandigen en kmo's van de FOD Economie bestaat er al een waardevol instrument inzake de cijfers en het profiel van vrouwelijke zelfstandigen of bedrijfsleidsters. Binnenkort zal een speciaal aan vrouwelijk ondernemerschap gewijde barometer online worden gezet om informatie te verstrekken over de belangrijkste cijfers en thema's van het vrouwelijk ondernemerschap. Alle openbare gegevens van het RSVZ zijn nu geslachtsgebonden. Het is van essentieel belang over deze gegevens te beschikken om een doeltreffend overheidsbeleid te kunnen voeren.

Minister Clarinval wil ook verder gaan door de banksector en andere actoren op het gebied van kmo-financiering uit te nodigen de toegang van vrouwelijke ondernemers tot financiering te meten. Op dit gebied is er namelijk een gebrek aan betrouwbare gegevens. Hij zal deze actoren binnenkort bijeenbrengen om de best practises op dit gebied te bespreken.

Daarnaast wil minister Clarinval ook een genderevenwichtige vertegenwoordiging stimuleren in de Ordes en Instituten waarover hij toezicht uitoefent, zodat het genderevenwicht in een beroepssector beter tot uiting komt in de organen van deze Ordes en Instituten.

Ook werd gewezen op het belang van de deelname van vrouwen aan de huidige technologische revolutie. Minister Clarinval is van plan projecten te steunen die de betrokkenheid van vrouwen en meisjes in STEM-richtingen stimuleren. Hij zal aandacht besteden aan de evenwichtige aanwezigheid van vrouwelijke ondernemers in zijn projecten en communicatie.

Om het vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren via actoren in het veld, benadrukte de minister het belang van steun aan netwerken en organisaties die het vrouwelijk ondernemerschap bevorderen, als antwoord op de uitdagingen die de COVID-19-crisis met zich meebrengt.

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door de overheidsopdracht die begin 2021 met de steun van de FOD Economie werd gelanceerd om steun te verlenen aan vrouwelijke ondernemers die getroffen zijn door de COVID-19-crisis. Uit de 16 ingediende projecten werden 4 projecten geselecteerd:

  • "Microstart" won de opdracht voor een nationaal project om de toegang tot professioneel microkrediet en projectondersteuning voor vrouwelijke ondernemers te stimuleren;
  • UCM” heeft de opdracht binnengehaald voor het Waalse project ter ondersteuning van de digitalisering van door vrouwen geleide ondernemingen;
  • Het netwerk "Hors-Norme" werd de opdracht gegund voor een Brussels project dat tot doel heeft een nieuw netwerk van vrouwelijke ondernemers in het Brussels Gewest te ontwikkelen dat zich toespitst op opleiding en toegang tot risicokapitaal en financiering voor vrouwen
  • De organisatie "X² Xkwadraat BV" heeft de opdracht binnengehaald voor een in Vlaanderen uit te werken project dat specifiek gericht is op de ondersteuning van vrouwelijke ondernemers actief in de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-crisis via een Business model scan voor 50 vrouwelijke ondernemers, training en mentoring.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo's, benadrukt dat "het aanmoedigen van meer vrouwelijk ondernemerschap door de nadruk te leggen op advies, toegang tot financiering en digitalisering een van mijn prioriteiten in de huidige legislatuur is".