Persbericht

De varkenssector wordt door minister Clarinval erkend als sector in crisis en zal voor bijdragen in aanmerking komen voor betalingsfaciliteiten

Deze woensdag stuurde David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Landbouw, een nota naar de sociale verzekeringsfondsen waarin de varkenssector wordt erkend als sector in crisis. Concreet zal deze erkenning het beheer vereenvoudigen van de verzoeken om uitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen van de betrokken landbouwers voor het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

De varkenssector verkeert in een bijzonder moeilijke situatie: zij worden zowel getroffen door de maatregelen die in het kader van de COVID-19-crisis worden genomen als door andere economische omstandigheden. Het gaat onder meer om de aanhoudende verspreiding van de Afrikaanse varkenspest in andere EU-landen, waaronder Duitsland. Bijgevolg staat de prijs voor de biggen en vleesvarkens opnieuw onder hoge druk terwijl de voederkosten oplopen.

De erkenning door de minister van de varkenssector als sector in crisis zal een sneller en gegroepeerd beheer mogelijk maken van de verzoeken om betalingsfaciliteiten van sociale bijdragen voor het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Landbouwers die moeilijkheden ondervinden als gevolg van de Afrikaanse varkenspest, kunnen gebruik maken van de betalingsfaciliteiten van de sociale bijdragen. Deze bestaan uit:

  • een uitstel van betaling van de sociale bijdragen zonder verlies van hun sociale rechten;
  • of een vrijstelling van sociale bijdragen met behoud van hun sociale rechten, maar zonder dat de betrokken kwartalen in aanmerking worden genomen bij de berekening van hun pensioen;
  • of een verlaging van het bedrag van hun sociale bijdragen op basis van hun feitelijke verwachte inkomen voor 2021 en 2022.

Ter herinnering: alle zelfstandigen die door de COVID-19-crisis worden getroffen, kunne reeds gebruikmaken van een vereenvoudigde procedure in geval van een verzoek om uitstel, vrijstelling of vermindering van hun sociale bijdragen tot het einde van het jaar.