Persbericht

David Clarinval: Sciensano is de wetenschappelijke sleutel voor een efficiënt beleid rond de gezondheid van mens en dier

Op 18 mei 2021 bracht David Clarinval, federaal minister van Landbouw, een bezoek aan Sciensano. 

Zoals intussen bekend, is Sciensano de hoeksteen van de epidemiologische surveillance van COVID-19, maar het instituut ondersteunt het gezondheidsbeleid van de federale en regionale overheden op veel meer domeinen. Zo toonde minister Clarinval tijdens het bezoek bijzondere interesse in de wetenschappelijke activiteiten rond dierengezondheid en voedselveiligheid. Met name de recente doorbraken op het vlak van onderzoek naar nanodeeltjes in voeding en de activiteiten van Sciensano in de bestrijding van de recente uitbraken van vogelgriep in ons land onderstrepen het belang van de expertise van Sciensano. Efficiënte surveillances met een snelle opsporing van opduikende ziekten en van risico’s voor de voedselveiligheid helpen om hun mogelijke impact op de gezondheid en het welzijn van mens en dier, en de gevolgen voor onze economie te beperken.
 
Minister Clarinval: “Het is fascinerend om te zien hoe baanbrekend het werk van Sciensano is op verschillende vlakken. Het is niet zonder reden dat de Belgische en Europese autoriteiten hun beleid baseren op recent onderzoek van Sciensano.
 
Wetenschappelijke vooruitgang is per definitie gebaseerd op een voortdurende investering in mensen, middelen en infrastructuur. De huidige gebouwen van Sciensano dateren grotendeels uit de jaren 50 van de vorige eeuw en hebben hun beste tijd gehad. Minister Clarinval stelde tijdens het bezoek aan de gebouwen vast dat er investeringen nodig zijn om de continuïteit van de wetenschappelijke activiteiten en de veiligheid van de mensen te blijven garanderen. 
 
Minister Clarinval: “Het is belangrijk dat wij het project om de diensten van Sciensano op de Erasmus-Zuid-site samen te brengen,waartoe de vorige regering had beslist, zo snel mogelijk kunnen voltooien.Die investering zal ook een rationalisatie van de kosten opleveren. Tot dan moeten we ervoor zorgen dat het wetenschappelijk onderzoek kan gegarandeerd blijven in de huidige gebouwen.
 
Met Sciensano beschikt ons land immers over een uniek instrument waar gezondheid zowel vanuit menselijk, dierlijk als omgevingsoogpunt bestudeerd wordt. Het instituut combineert de surveillance van allerhande ziekten en gezondheidsaspecten met diepgaand onderzoek naar de onderliggende of beïnvloedende factoren, en vertaalt vervolgens de conclusies naar beleidsadvies. Die aanpak is van fundamenteel belang. Niet alleen om toekomstige pandemieën bij mens of dier het hoofd te bieden, maar ook om een antwoord te formuleren op de grote vraagstukken van vandaag en morgen over gezondheid en voedselveiligheid. 
 
Minister Clarinval: “Sciensano is de wetenschappelijke sleutel voor het moderne beleid dat je als land wil voeren rond de gezondheid van mens en dier. Het instituut verdient dan ook onze volle steun zodat het die cruciale rol ten volle kan blijven spelen.
 
© Sciensano Hanne Reyners© Sciensano Hanne Reyners