Persbericht

David Clarinval zal op maandag 20 november de Raad van Europese ministers van Landbouw voorzitten

Van 1 januari tot 30 juni 2024 zal België het voorzitterschap waarnemen van de Raad van de Europese Unie. Als voorzitter van de Raad zullen de Belgische ministers de Raden voorzitten in hun bevoegdheidsgebieden. Maar maandag zal David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Landbouw, de Raad al voorzitten aan de zijde van zijn Vlaamse collega, Hilde Crevits, naar aanleiding van de Spaanse regeringsvorming.

 

Vervanging van het Spaans voorzitterschap

Minister Clarinval vervangt zijn Spaanse ambtgenoot Luis Planas. De Spaanse minister van Landbouw had andere verplichtingen in Madrid. Het mandaat van eerste minister Pedro Sánchez werd donderdag door het Parlement immers verlengd voor een nieuwe periode aan het hoofd van de Spaanse regering. Op maandag zal de nieuwe regering geïnstalleerd worden. Te laat dus voor de toekomstige minister van Landbouw om naar Brussel te komen. Bijgevolg zal minister Clarinval de allereerste minister zijn uit deze federale regering die de Raad zal voorzitten.

Op de agenda van deze Raad Landbouw&Visserij (AgriFish) staat de stand van zaken van het voorstel omtrent de nieuwe genomische technieken (NGT), of nog de stand van zaken inzake de nieuwe EU-bosstrategie 2030, en de conclusies over een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU. 

 

Het Belgische voorzitterschap

Als voorzitter van de Raad zal ons land de Europese agenda en de bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten verzekeren. Het doel bestaat erin de Europese Unie (EU) te versterken en vooruitgang te boeken op meerdere vlakken, zoals landbouw, Europese mededinging en sociale cohesie. In dit kader zal België de rol van neutrale tussenpartij spelen om de wetgevende werkzaamheden te leiden en compromissen te zoeken tussen de lidstaten van de EU.

Tijdens het Belgische voorzitterschap zullen er om de dossiers af te ronden een zestigtal triloge besprekingen georganiseerd worden, zullen er 2000 vergaderingen worden voorgezeten door België, en zullen er een honderdtal conferenties georganiseerd worden waar belangrijke beslissingen genomen zullen worden over de toekomst van de Europese Unie. België zal nauw samenwerken met de andere lidstaten en de instellingen van de EU, zoals de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Landbouw: “De timing geeft België al de gelegenheid om de Raad van Europese ministers van Landbouw een eerste keer voor te zitten, hoewel het Belgische voorzitterschap pas aanvat op 1 januari. Ik wil minister Planas bedanken voor zijn vertrouwen”