Persbericht

David Clarinval: tussen het 1e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 maakten nog eens 2.195 nieuwe werkgevers gebruik van de "nulbijdrage"-maatregel

Uit de laatste geactualiseerde cijfers voor de "nulbijdrage-maatregel" van de FOD Economie blijkt dat tussen het 1e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 niet minder dan 2.195 nieuwe werkgevers van deze maatregel gebruik hebben gemaakt. Deze stijging toont het belang aan van de maatregel voor de Belgische kmo's, des te meer in de context van de relance.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo's: "Het feit dat ondanks de crisis 2.195 extra werkgevers in de loop van het jaar gebruik hebben gemaakt van de "nulbijdrage"-maatregel toont aan hoe belangrijk deze blijft. Het is een echte stimulans voor de oprichting en ontwikkeling van kleine ondernemingen in België. In die zin is het een echte relancemaatregel.”

Ter herinnering: de zogenaamde "nulbijdrage"-maatregel werd door de regering-Michel genomen in het kader van de taxshift om de sociale werkgeversbijdragen van kmo’s, die jobs creëren, te verlagen. In de praktijk zijn er twee luiken.

Het eerste maakt het mogelijk om de werkgever volledig en permanent vrij te stellen van de basisbijdragen voor de eerst aangeworven werknemer vanaf 1 januari 2016. Daarnaast, het tweede luik, is er sinds dezelfde datum ook een bijdrageverlaging bij de indienstneming van de 2e tot en met 6e werknemer.

Sinds de invoering kende de maatregel al heel wat succes. Tussen het 1e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 hebben nog eens 2.195 werkgevers gebruik gemaakt van de "nulbijdrage"-maatregel, waardoor het totaal aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 op 52.556 werkgevers komt. De stijging was het grootst in Vlaanderen  +7,2% en vervolgens in Wallonië met +3%. Het gaat vooral om banen in de handel (20%), de bouwnijverheid (17%), gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (13%) en de horeca (6%).