Nieuws

Persbericht

David Clarinval : 100 genomen maatregelen ten gunste van de zelfstandigen en de kmo’s in 3 jaar

Tijdens de voorbije legislatuur werden niet minder dan 100 maatregelen genomen en uitgewerkt ter ondersteuning en ontwikkeling van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo). Deze initiatieven zijn erop gericht het sociaal statuut van de zelfstandigen te versterken en een absoluut noodzakelijke steun te geven aan de kmo’s die 99% uitmaken van ons Belgisch economisch weefsel.   
Persbericht

Ministerraad: David Clarinval versterkt de reglementering rond de franchiseovereenkomsten in de voedingsdistributie

Op voorstel van minister van Middenstand David Clarinval keurde de Ministerraad vandaag een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bestaande lijst aanvult van bedingen die als onrechtmatig worden beschouwd, specifiek in het kader van de commerciële samenwerkingsovereenkomsten in de detailhandel in winkels in voedingsmiddelen. 
Persbericht

De regering biedt zelfstandigen actief voor digitale platformen die opdrachten geven extra bescherming in geval van een arbeidsongeval

Vandaag heeft de regering in de Ministerraad een extra maatregel geïmplementeerd uit het regeerakkoord over de “jobsdeal”. Het gaat om de uitvoering van een luik van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen inzake de platformwerkers. 
Persbericht

Minister Clarinval moderniseert de toegang tot het beroep van architect als rechtspersoon en de werking van de Orde van Architecten

Op woensdag 27 maart 2024 heeft de Commissie Economie van de Kamer op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een wetsontwerp goedgekeurd dat een bepaald aantal wijzigingen bevat met het oog op de modernisering van de toegang tot het beroep van architect en van de werking van de Orde van architecten. Deze wijzigingen komen tegemoet aan de specifieke vragen van de sector, waarop minister Clarinval een antwoord wou geven tijdens zijn mandaat. 
Persbericht

Een veiligere voedselketen: Nieuwe normen voor PFAS en perchloraat in water gebruikt bij de productie van voedsel en drank

De federale regering zal de normen voor PFAS en perchloraat in water gebruikt in de productie van voedsel en drank verstrengen. Dat laten minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw David Clarinval weten. De ministers willen met de verstrenging de gezondheid van mensen beter beschermen tegen de schadelijke gevolgen van PFAS en perchloraat. 
Persbericht

Op weg naar het IBR-vrij statuut voor de Belgische rundstapel: Minister Clarinval neemt 2 belangrijke besluiten

België bindt al sinds 2007 de strijd aan tegen infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR), om tegen 2027 de IBR-vrije status te verkrijgen voor de hele Belgische rundveestapel. Het bestrijdingsprogramma is gestart als een vrijwillig programma, maar werd in 2012 verplicht voor alle Belgische rundveehouders, en heeft tot doel IBR uit te roeien in de Belgische rundveestapel. Van zodra de ziektevrije status bereikt is, zal België geen aanvullende garanties meer moeten leveren om dieren te kunnen…
Persbericht

Structurele middelen voor het mentale welzijn van zelfstandigen: voorstel van minister Clarinval goedgekeurd door de Ministerraad

Op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de verdeelsleutel voor de specifieke toelage in het kader van het mentale welzijn van de zelfstandigen.  
Persbericht

Minister Clarinval stelt een actualisering voor van het Sociaal Strafwetboek om de strijd tegen sociale fraude in België beter aan te pakken

Deze ochtend heeft de Ministerraad in tweede lezing het wetsontwerp goedgekeurd tot aanvulling en wijziging van sociaal stafwetboek en diverse bepalingen van sociaal strafrecht. Deze wijziging is gericht op fraudebestrijding en op een verlichting van de sancties voor een aantal vaak voorkomende administratieve overtredingen, waardoor de risico's voor zelfstandigen en kmo's kunnen worden beperkt. 
Persbericht

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU: minister Clarinval organiseert een conferentie over de toegang tot financiering voor kmo’s

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU vindt er op 13 maart 2024 in Brussel een ambitieuze conferentie plaats over het thema “Toegang tot financiering voor kmo’s: evaluatie en vooruitzichten”. Deze conferentie ligt in lijn met de wil van minister Clarinval om het thema van de toegang tot financiering voor kmo’s op de voorgrond te plaatsen tijdens het Belgisch voorzitterschap.  
Persbericht

Minister Clarinval feliciteert de laureaten van de overheidsopdracht gericht op het vergemakkelijken van de toegang tot het ondernemerschap voor mensen met een beperking

Op woensdag 28 februari 2024 heeft minister van Zelfstandigen David Clarinval op zijn kabinet de 3 laureaten ontvangen van de overheidsopdracht gericht op het vergemakkelijken van de toegang tot het ondernemerschap voor mensen met een beperking.In juni 2023 lanceerde de FOD Economie een overheidsopdracht om projecten te ondersteunen die een positieve, concrete en duurzame impact hebben op de uitdagingen in verband met het ondernemerschap van mensen met een beperking. Uit een recente studie van…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.